Služby

Autorizovaný prodejce a servisní středisko TRILINE

Po dobu opravy Vašeho zařízení Vám poskytneme náhradní zařízení v době záruky bez úhrady. Do opravy přijímáme všechny značky, opravy u nás neekonomické zajišťujeme subdodávkou. Cena opravy musí být úměrná danému zařízení.

Dále poskytujeme

  • sběr tonerových kazet a barvících pásek k recyklaci v provozovně
  • přijmeme k likvidaci Vaše poškozená a vyřazená zařízení (zařízení i obaly předáváme k ekologické likvidaci specializované firmě)
  • podpora při instalaci i provozu software, smluvní servis pro údržbu a provoz software i hardware.
  • právní záruka nezneužití Vašich dat
  • dálková správa informačních systémů